Ласкаво просимо!

Запрошуємо науковців різних країн до співпраці за пріоритетними напрямами розвитку економіки та економічної науки.

Електронний науковий журнал з відкритим доступом "Проблеми економічного розвитку" створено згідно з Наказом ОНЕУ № 158 від 29.11.2013 р.

Засновник і видавець - Одеський національний економічний університет.

Періодичність видання - 4 рази на рік.

Мова видання - украінська, російська, англійська.

Журнал призначений для вітчизняних та зарубіжних фахівців, які досліджують теоретичні та практичні проблеми економіки та економічного розвитку, управління, фінансів, обліку, аналізу і аудиту тощо, дозволяє оприлюднити результати наукових досліджень та дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, ознайомитися з ними міжнародній науковій спільноті, а також сприятиме розширенню міжнародного наукового співробітництва.

До публікації в журналі приймаються авторитетні праці фахівців за актуальними напрямами розвитку економіки та економічної науки з науковим ступенем доктора чи кандидата наук.

Журнал друкується та поширюється через мережу Інтернет за рішенням вченої ради Одеського національного економічного університету.


Україна, 65082 м. Одеса,
вул. Гоголя, 18, ауд. 110.
(048) 777-89-16
e-journal
Вимоги до оформлення статей
Скачати останній номер (.pdf)