Політика відкритого доступу

(ухвалена на засіданні Вченої ради ОНЕУ, протокол № 6 від 25.02.2014 р.)

Електронний науковий журнал Одеського національного економічного університету «Проблеми економічного розвитку» є виданням з відкритим доступом. Політика відкритого доступу до видання передбачає:

  • вільний доступ до електронних випусків журналу, можливість їх перегляду та завантаження;
  • розміщення повнотекстових випусків видання на сайті журналу (міжнародному порталі Open Access Journal);
  • розміщення видання на офіційному сайті Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського;
  • розміщення видання на загальнодержавних наукових порталах («Наукова періодика України», «Україніка наукова» та ін.) та міжнародних наукових порталах;
  • розміщення видання у вітчизняних та міжнародних електронних репозитаріях, бібліотеках та директоріях відкритого доступу;
  • розміщення видання у вітчизняних та міжнародних наукометричних та реферативних базах даних з метою його індексування та підвищення рейтингу.

Україна, 65082 м. Одеса,
вул. Гоголя, 18, ауд. 110.
(048) 777-89-16
e-journal
Вимоги до оформлення статей
Скачати останній номер (.pdf)